با ما تماس بگیرید!

+9821-77439458 - +9821-77471061

صدور کارت سلامت رانندگان

این مرکز در سال 1394 موفق به دریافت مجوز صدور کارت سلامت رانندگان درون و برون شهری از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گردید.
صدور کارت همه روزه و از ساعت 7:30 امکان پذیر است.