با ما تماس بگیرید!

+9821-77439458 - +9821-77471061

ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

شرکت طب و صنعت پیروزی از سال 1386 موفق به دریافت مجوز خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گشته است. مسوول فنی جناب اقای مهندس رضا توسلی میباشند.